معرفی رشته مدیریت بازرگانی

چگونه می‌توان معضل بیکاری را حل نمود؟ با مسأله سوءاستفاده‌ مالی و فساد اداری چه باید کرد؟ چرا کارکنان سازمان‌ها، گرفتار دلسردی، یأس و افسردگی می‌شوند؟ چرا در تعدادی از سازمان‌های ما از امکانات موجود به خوبی استفاده نمی‌شود؟ب

2012/07/27       Business Administration

مقاطع موجود در موسسه

مقاطع موجود در رشته مدیریت بازرگانی در موسسه آموزش عالی دیلمان

ردیف مقطع سرفصل دروس ترم بندی مقطع  رشته     
1 کارشناسی ناپیوسته pdf pdf
2012/07/27       Business Administration

مدیر گروه

 

مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی آقای .......    می باشد.

2012/07/27       Business Administration

Pages :
1