معرفی رشته گیاهپزشکی

 ‌دانش‌ گیاه‌پزشکی‌ به‌ جای‌ معالجه‌ انسان‌ به‌ حفظ‌ و معالجه‌ گیاهان‌ اعم‌ از گیاهان‌ زراعی‌، زینتی‌ و درختان‌ میوه‌ می‌پردازد و آنچه‌ که‌ گیاه‌ را رنج‌ می‌دهد و به‌ سلامت‌ آن‌ صدمه‌ می‌زند، مطالعه‌ و بررسی‌ می‌کند

2012/07/27       plant protection

مقاطع موجود در موسسه

 

مقاطع موجود در موسسه آموزش عالی دیلمان در رشته گیاهپزشکی
ردیف مقطع سرفصل دروس ترم بندی مقطع رشته
2

کارشناسی پیوسته

pdf pdf
2012/07/27       plant protection

Pages :
1