Institute Policy

 

2009/10/20       Certificates and Policies

ISO 2008-9001 quality certification

 

 

موسسه آموزش عالی دیلمان در اسفند ماه سال 1390موفق به اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو 9001-2008گردید.

استقرار سیستم مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به معنی آن است که دانشجویان و پژوهشگران نه فقط دانشجو و پژوهشگر بلکه مشتری نیز به حساب می آیند.شاخص های اصلی چنین دیدگاهی شرایط ورودی هزینه های انجام شده در امور آموزشی و پژوهشی برنامه زمان بندی ورود دانشجویان و کاریابی فارغ التحصیلان است.برای استقرار مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد های ایزو 9001 باید وضعیت موجود، نقاط ضعف، نقاط قوت و تطابق سازمان را شناسایی و با این استانداردها مقایسه نمود.همچنین ضرورت اتخاذ یک روش پیشگیر مبتنی بر استاندارد در نظام آموزشی و پژوهشی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که بروز اشتباه در این قلمرو سبب از بین رفتن سرمایه های مادی و از آن مهمتر انسانی می شود که گاهی اوقات جبران ناپذیر است.سیستم مدیریت کیفیت سازمان را قادر می سازد تا کیفیت را به دست آورده، حفظ نموده و بهبود بخشد. کیفیت به طور اتفاقی به دست نمی آید، بنابراین باید آن را برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل نمود تا به اهداف کیفیت دست یافت.بهبود مستمر، ارزیابی مستمر رضایت و شکایت مشتریان و باز نگری مدیریت بر مبنای آن و تعیین اهداف خرد و کلان و خط مشی از جمله مسایل مطرح در استاندارد های ایزو 9000 می باشد.

2009/10/20       Certificates and Policies

Pages :
1