Online Payments Help

 

ردیف راهنما یا دستورالعمل فایل
1 راهنمای تصویری رزرو اینترنتی غذا (اتوماسیون سلف) موسسه آموزش عالی دیلمان   (دانلود فایل ورد)
2 اطلاعیه نحوه پرداخت شهریه دانشجویان و شارژ کارت تغذیه موسسه آموزش عالی دیلمان به صورت الکترونیکی با استفاده از کارت های صادره بانک های عضو شتاب   (دانلود فایل ورد)

2009/10/20