آثار پژوهشی اساتید موسسه

ردیف نام اثر نام مولف یا مولفان نوع اثر نام نشریه یا ناشر فایل اثر لینک مستقیم
1 اخلاق در معماری سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری فایل pdf لینک در sid.ir
2 استفاده از روایی گویی در آموزش معماری سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی فناوری آموزش فایل pdf لینک در sid.ir
3 توسعه سامانه بام سبز بر اساس معیارهای توسعه پایدار در ایران سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی هویت شهر فایل pdf لینک درsid.ir
4 بررسی روند سلسله¬مراتب محیطی ساخت در معماری بومی گیلان؛ جلگه شرقی سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی  علوم و تکنولوژی محیط زیست    
5 بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای طراحی در دانشجویان معماری  سجاد نازی دیزجی مقاله علمی پژوهشی فناوری آموزش    
6
آموزش مهندسی معکوس معمارانه
از طریق الگوریتم آنالیز آثار در کلاس¬های طراحی معماری
 
سجاد نازی دیزجی مقاله ترویجی آبادی فایل jpg لینک در magiran.com
7 کاربرد مصالح هوشمند در معماری سجاد نازی دیزجی مقاله ترویجی راه و ساختمان فایل pdf لینک در magiran.com
8            
9            

2012/08/05