Institute top students

دانشجویان ممتاز موسسه (رتبه های اول تا سوم هر ورودی) در هر نیمسال در این صفحه معرفی می شوند. لازم بذکر است که دانشجویان مذکور از تخفیف شهریه در ترم مورد نظر برخوردار می شوند. نحوه و مقدار تخفیف شهریه در قسمت معاونت مالی آمده است.

ردیف لیست فایل
1

اسامی 3 نفر دانشجویان برتر هر رشته نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 موسسه آموزش عالی دیلمان

فایل pdf
2 اسامی 3 نفر دانشجویان برتر هر رشته نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91 موسسه آموزش عالی دیلمان  

2009/11/22